Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Tacis City Twinning Programme

Logo Tacis

Promoció Econòmica de Moncada S.A. (PEMSA) ha participat en el programa finançat per la Comissió Europea TACIS CITY TWINNING per mitjà del projecte "Entrepreneurship".

Es tracta d'un programa basat en el suport institucional per a afavorir la transició a l'economia de mercat, el reforç a la democràcia i la societat civil i l'establiment de l'estat de dret a través de la cooperació entre organitzacions no governamentals (ONG), autoritats locals i regionals, així com organitzacions professionals de la Unió Europea amb entitats homòlogues dels països Tacis (Confederació d'Estats Independents i Mongòlia) després de la desaparició de la Unió Soviètica.

El programa Tacis, en la seua quinta ronda, comprén el desenvolupament de projectes de 36 entitats d'Estats membres de la Unió Europea amb altres tantes de països de la Comunitat d'Estats Independents (CEI) i Mongòlia durant els anys 2001 i 2002. La ciutat de Moncada (València), a través de PEMSA, és l'únic participant de l'Estat en esta quinta ronda del Programa Tacis, col·laborant amb la ciutat de Cahul (República de Moldàvia).

Camara Comercio TACIS 1

Visita de la Delegació Moldava al president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València.
D'esquerra a dreta, Diego Roma (ADL de PEMSA), Vasile Petrenco (Regidor de l'Ajuntament de Cahul i president de l'Associació d'Empresaris), Radu Caruta (Assessor de l'alcalde de Cahul), El senyor Arturo Virosque (president de la Cambra de Comerç de València) i Gheorghe Vasilachi (vicepresident del Judetz de Cahul).

El Projecte "ENTREPRENEURSHIP", iniciat al desembre del 2000, pretén transferir les autoritats locals de la ciutat de Cahul (República de Moldàvia) i el seu Consell Provincial (Judetz) l'experiència contrastada en la ciutat de Moncada en matèria de suport a emprenedors. El projecte es denomina oficialment "Entrepreneurship", i té concretament per finalitat la creació d'un Centre de Suport a Emprenedors en l'Ajuntament de Cahul amb l'assistència tècnica de PEMSA.

Visita a la Escuela de Negocios LLUÍS VIVES

Visita a l'Escola de Negocis LLUÍS VIVES de la Cambra de Comerç de València de la delegació de la ciutat de Cahul (República de Moldàvia). D'esquerra a dreta: Diego Roma (ADL de PEMSA), Ghoerghe Vasilache (vicepresident del Judetz de Cahul), Nuria Costa (Cambra de Comerç), Radu Caruta (Assessor de l'alcalde de Cahul) i Vasile Petrenco (Regidor i president de l'Associació d'Empresaris de Cahul)

Al llarg de 18 mesos, ha tingut lloc un continu intercanvi de tècnics entre ambdós ciutats, concretament entre l'empresa pública de l'Ajuntament de Moncada "Promoció Econòmica de Moncada" (PEMSA) i l'Ajuntament de Cahul i el seu Judetz. Durant este procés s'ha produït un transvasament de coneixements i metodologia, així com la dotació en mitjans materials, que han permés formar i preparar tant funcionaris públics com a càrrecs polítics per a la creació i posada en marxa d'un Centre de Suport a Emprenedors en la ciutat de Cahul.
El projecte ha sigut implementat en les següents quatre fases:
1. Anàlisi socioeconòmic (maig a setembre 2001).
2. Elaboració de materials formatius (octubre a desembre del 2001).
3. Plans de Promoció d'Emprenedors (gener a març del 2002).
4. Centre de Suport a Emprenedors (abril a juny del 2002).

Presentación del proyecto en la Universidad de Cahul

Durant els desplaçaments del personal de l'Ajuntament de Moncada-PEMSA en la ciutat de Cahul es van realitzar nombroses activitats de difusió del projecte "Entrepreneurship" davant dels mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio i televisió local) i davant dels responsables de les institucions més rellevants de la zona: Ajuntament, Cambra de Comerç, Judetz (Consell Provincial), Delegat del Govern, universitats, Empreses, Ambaixada d'Espanya a Bucarest... En estes imatges es pot apreciar la presentació del projecte en la Universitat de Cahul davant del degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i diversos professors.

Tal projecte ha tingut com a eix l'intercanvi alternat de delegacions d'ambdós països fins a l'acumulació per part de la delegació de PEMSA 10 setmanes a Moldàvia (dos tècnics de PEMSA) i dotze setmanes la delegació de Cahul a Moncada (dos tècnics i un càrrec polític).

Presentación del Centro de Apoyo a los Emprendedores de Cahul

A principis de març del 2002, es va presentar el Centre de Suport als Emprenedors de Cahul davant del Ple de l'Ajuntament de la ciutat moldava.

CENTRE DE SUPORT A EMPRENEDORS
El Centre de Suport a Emprenedors de la ciutat de Cahul té com a objectiu ajudar a la posada en marxa d'iniciatives empresarials oferint assessorament i orientació, així com possibilitar l'accés a un espai físic en què poder dur a terme la seua activitat durant el període de maduració de l'empresa. Este servici s'oferix gratuïtament als emprenedors que desitgen desenvolupar una idea o projecte empresarial, així com a aquells empresaris que pretenguen mantindre, millorar, ampliar o canviar la seua activitat econòmica.

Servicis que presta el Centre:
Estudi inicial i definició de la idea de negoci amb l'equip emprenedor
Realització estudi de viabilitat per mitjà d'un Plans d'Empresa
Formació als emprenedors sobre aspecte legals i gestió empresarial
Suport i seguiment durant la maduració del projecte empresarial
Espai físic per al desenvolupament del projecte empresarial
Servicis comuns

D'altra banda, este centre pretén ser un fòrum per al desenvolupament de qualsevol classe d'activitats de foment i dinamització del teixit empresarial del Districte de Cahul per mitjà de la realització de Cursos de Formació, Seminaris, Trobades, Informació sobre Ajudes i Subvencions, Integració Europea i tota activitat que afavorisca la creació d'empreses.
Al mateix temps, ambdós delegacions han assistit al llarg del projecte als següents Conferències i Seminaris organitzats oficialment pel Secretariat del Tacis:
Conferència d'Obertura a Taixkent (Uzbekistan), febrer 2001.
Seminari de Vasteras (Suècia), juny del 2001.
Seminari en Vogtlandkreis (Alemanya), octubre del 2001.
Conferència de Clausura a Kíev (Ucraïna), març del 2002.

visita a Gandia

Al llarg del projecte, és van dur a terme visites per a conéixer els millors pràctiques relacionades amb la Promoció Econòmica i el Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana. En esta imatge, visita a Gandia. D'esquerra a dreta: Vicent Llorens (responsable de l'àrea de Promoció Econòmica i Social, Ajuntament de Gandia), Radu Caruta (Assessor de l'alcalde de Cahul), José Codina (Cooperativa del Centre Històric de Gandia), Diego Roma (ADL de PEMSA), Stefan Bratu (alcalde de Cahul), Ana Ferrús (ADL de Gandia) i Vasile Petrenco (regidor i president de l'Associació d'Empresaris de Cahul).

En tals trobades, s'han reunit els integrants dels 36 projectes (tant delegacions de la Va unir Europea com de la Confederació d'Estats Independents i Mongòlia) junt amb els tècnics del Secretariat del Tacis i els corresponents ponents invitats.
Este projecte Tacis, que va finalitzar en el mes de juny del 2002, suposa l'inici de la participació de la ciutat de Moncada en programes de Cooperació al Desenvolupament amb països d'Europa Oriental, estant previst que continuen els relacions amb la ciutat de Cahul, inclòs l'agermanament entre ambdós ciutats, mes enllà a la finalització este primer projecte Tacis.