Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Local i Ciutadania Social

Es tracta d'un projecte basat en l'estudi de col·lectius en risc d'exclusió social en la ciutat de Moncada per mitjà del qual es pretén desenvolupar nous mètodes de treball de lluita contra l'exclusió social des de l'àmbit local. Finançat per la Comissió Europea, i que compta amb Promoció Econòmica de Moncada S.A. (PEMSA) com a entitat promotora, té com a principal característica la participació activa dels propis col·lectius objecte d'estudi.

En este projecte intervenen els socis següents:

PEMSA, S.A. És el promotor del projecte i treballa en estreta col·laboració amb la Regidoria de Servicis Socials de l'Ajuntament de Moncada.
MAIG COUNTY COUNCIL. Administració local ubicada en la costa oest d'Irlanda. Participa la Unitat d'Inclusió Social.
STAFORDSHIRE COUNTY COUNCIL (Regne Unit). Administració pública del comtat de Staffordshire d'Anglaterra. En el projecte participa el departament de Servicis Socials. El seu àmbit d'actuació cobrix una població de 236.000 habitants
STAFFORD'S WOMAN AID (Regne Unit). És una organització que oferix suport a dones que patixen violència domèstica en la ciutat de Stafford.
NEXONET, S.L. Empresa ubicada en Rocafort (València), està especialitzada en la promoció, desenvolupament i coordinació de projectes d'investigació en el camp de les ciències socials.

En el marc del desenvolupament d'este programa, s'han celebrat les següents reunions transnacionals:

Moncada (València) del 26 al 28 de març del 2001.
Castlebar (Irlanda) del 18 al 20 de juliol del 2001
Stafford (Regne Unit) del 23 al 25 de gener del 2002.

Visita al Centro de Educación Especial

Durant la primera transnacional celebrada a Moncada al març del 2001, és van realitzar diverses visites a entitats que desenvolupen actuacions interessants en matèries objecte del projecte. En la fotografia, visita al Centre d'Educació Especial "Koynos" de Godella (Horta Nord, València).

Resum del projecte

Amb este projecte és pretén aprofundir en el coneixement de l'exclusió social o, mes exactament, dels nous factors que incidixen en l'exclusió social com a conseqüència de la globalització i la societat del coneixement, factors a penis coneguts dónes de l'anàlisi local per la seua novetat.

Però a mes és desitja que el protagonisme de la investigació ho assumisquen els diferents col·lectius d'exclosos, acompanyats sempre per experts en assumptes socials de l'administració local. S'intenta esta manera desenvolupar un nou model o mètode de treball dónes de l'àmbit local que permeta establir noves mesures, auspiciades pels propis col·lectius i consensuades pel conjunt de la societat civil que, a mes, responguen als inquietuds i necessitats pròpies dels afectats mes que a la visió d'experts aliens a l'experiència de l'exclusió.

Beneficiaris

Sectors de en risc d'exclusió. En el cas concret de Moncada, s'han seleccionat els següents col·lectius: discapacitats, famílies monomarentals, ètnia gitana i immigrants.
Administració local i regional.
Societat civil a través dels representants d'organitzacions socials, agents socials i econòmics.
Tems abordats en el projecte
Indicadors actuals d'exclusió social.
Factors que afecten l'exclusió social dónes del punt de vista dels col·lectius.
Context de l'exclusió en l'àmbit local.
Participació en la lluita contra l'exclusió dels col·lectius d'exclosos com dels no exclosos.
Orientacions de lluita contra l'exclusió proposades pels col·lectius afectats.

Objectius específics

Establiment de grups de treball estables compostos pels col·lectius exclosos en cada un dels països participants en el projecte.
Realització d'una enquesta a individus amb risc o pertanyents a grups d'exclusió per a un major coneixement de l'exclusió social dónes del punt de vista dels col·lectius afectats.
Organització de tallers de treball (participats pels col·lectius exclosos i agents econòmics i socials locals) per a analitzar la situació d'exclusió dónes del punt de vista dels col·lectius afectats.
Anàlisi dónes del punt de vista dels tres models europeus de benestar local els propals consensuades en cada una dels tres regions que participen en el projecte.
Difusió dels resultats entre els administracions locals i regionals i creació de xarxes regionals i transnacionals d'estudi i anàlisi permanent de l'exclusió social i l difusió dels conclusions de tal estudi.
Resultats concrets
Informe de diagnòstic". Indicadors d'exclusió social i factors que determinen l'exclusió. Basat en els opinions dels col·lectius d'exclosos. Diferenciació entre indicadors "tradicionals" i els nous indicadors basats en la societat del coneixement.
Informe "Document de propostes d'actuació". Valoració dels mesures actuals de lluita contra l'exclusió social. Basat en opinions dels col·lectius exclosos.
Orientació local contra l'exclusió social. Mètode de treball basat en el consens social.
Lloc/portal Internet. Node de comunicació entre els socis, durant i després del projecte, amb informació sobre els resultats del projecte, mesures innovadors de lluita contra l'exclusió social, informació d'experiències...
Xarxes regionals i transnacional d'anàlisi i estudi permanent de l'exclusió social en l'àmbit local.
Jornades de difusió dels resultats del projecte.