Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Eurodysée

El programa de la Comissió Europea Eurodysée té com a finalitat la realització d'intercanvis de perfeccionament entre jóvens treballadors europeus l'edat de la qual estiga compresa entre els 18 i 30 anys, que pertanguen a alguna de les regions europees adherides al Programa Eurodysée de l'Assemblea de regions d'Europa. L'objecte d'este programa consistix a facilitar als participants una experiència laboral en l'estranger, al mateix temps que es perfecciona el coneixement de la llengua del país de en el que es desenvolupa la pràctica laboral.

El programa Eurodysée oferix ajudes destinades a sufragar la major part del cost laboral dels contractes de treball que es formalitzen amb els/es treballadors/s'estrangers/es participants.

PEMSA ha participat en el programa EURODYSÉE en dos ocasions. En este sentit, des de desembre del 2000 a juny del 2001 es va incorporar una treballadora de nacionalitat francesa. Posteriorment, a l'octubre del 2001 fins a abril del 2002 es va incorporar una treballadora de nacionalitat alemanya. Ambdós van realitzar tasques administratives de suport.