Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Empreses

E-FORMACIÓ

PEMSA els oferix la possibilitat de gestionar el seu propi Portal de Formació obert que permeta a entitats i a professionals oferir cursos d'alta qualitat i interés utilitzant les més depurades Tecnologies de la Informació com a suport a la seua activitat docent.

D'esta manera es poden configurar cursos a distància a través d'Internet, cursos presencials assistits amb Internet i qualsevol modalitat intermèdia que desitge.

La ferramenta empleada per Formatel permet adaptar la trajectòria lectiva de cada alumne a través del curs, facilitat en tot moment una atenció personalitzada i un seguiment especifique pel seu Tutor.

Entitats Sol·licitants: Organismes públics, Entitats Empresarials, etc
Més Informació: Tel. 961 390 043

INNOVA-CEE

PEMSA va obtindre el suport de l'IMPIVA, per al desenvolupament del projecte denominat "innova-CEE" que a manera d'experiència pilot es va desenvolupar en vint empreses de la Comunitat Valenciana amb la qualificació de Centre Especial d'Ocupació per la Generalitat Valenciana, i després podrà irradiar-se a la resta de Centres de la Comunitat Valenciana.

El programa informàtic "clau en mà" pretén la informatització integral dels Centres Especials d´Ocupació, Centres Ocupacionals, etc per mitjà d'una ferramenta parametritzable, que es puga adaptar a les circumstàncies específiques de qualsevol dels C.E.E. i els objectius entre altres són:

  1. Innovació en els processos productius.
  2. Obtenció de la màxima qualitat per a ser competitius.
  3. Increment de la productivitat.
  4. Millora de les condicions de treball.

Les Àrees que es tractaran seran: Producció, Recursos Humans, Magatzem, Administració, Distribució i Vendes.

Amb esta ferramenta s'intenta que estes empreses, que aconseguixen la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat, puguen ser competitives i oferir productes i servicis de qualitat.

Entitats Sol·licitants: Centres Especials d'Ocupació, Centres Ocupacionals, etc
Més Informació: Tel. 961 390 043

"WORKFLOW" DISTRIBUÏT PER A PIMES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PEMSA va obtindre el suport de l'Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria Valenciana (IMPIVA) per al desenvolupament del projecte pilot "FLOWPYME", que va anar implementat en deu empreses del municipi de Moncada, l'experiència del qual servirà de base per a la seua posterior extensió en altres municipis.

Nou sistema de gestió basat en la utilització de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació, destinat a les empreses, pretén que les PIMES participants puguen introduir en els seus processos de fabricació la cultura de la qualitat i de la competitivitat, per mitjà de la modelització de la seqüència de tasques que es desprenen de cada procediment de treball.

El programa "FLOWPYME" suposa un avanç important en la implantació de les polítiques de qualitat en les empreses, atés que permet amb senzillesa i facilitat a través de les noves tecnologies de la informació, preparar-se per a la certificació segons els estàndards oficials. Al mateix temps, repercutirà en una millora de la producció que permetent posicionar-se adequadament per a afrontar en millors condicions els reptes derivats de la globalització que impliquen un elevat grau de qualitat i de competitivitat.

En definitiva, es tracta d'un projecte que suposa per a les empreses un substancial acostament a estàndards que els preparen avantatjosament de cara a l'obtenció dels Certificats de Garantia de Qualitat ISO.

Entitats Sol·licitants: Empreses
Més Informació: Tel. 961 390 043

Presentación del Proyecto FlowPYME

El 8 d'abril del 2003, va tindre lloc la presentació del projecte FLOWPYME En l'Ajuntament de Moncada. D'esquerra a dreta; D. Rafael Olcina,  director general de l'IMPIVA, SRA Concha Andrés Sanchis,  Alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Moncada i Presidenta del Consell d'Administració de PEMSA I En Modest Pascual i Sanjaime, Regidor de Promoció Econòmica del Ajuntament de Moncada.

CENTRE COMERCIAL VIRTUAL

El programa intenta facilitar l'accés, a les pimes comercials, a una plataforma de comerç electrònic B2B (empresa a empresa) o B2C (empresa a consumidor), que serà comú per a tots ells però amb entorns personalitzats per a cada comerç, de manera que el consumidor que accedisca a la botiga virtual d'un comerç no veurà en eixe moment a la resta.

CCV


Els objectius plantejats:

  1. Crear una ferramenta que possibilite la venda de productes a través de la Xarxa Internet.
  2. Que els comerços òbriguen noves línies de negoci en venda directa al consumidor final a través d'Internet.
  3. Dotar als comerços participants d'un sistema de comerç electrònic, fàcilment configurable, àgil i senzill.
  4. Crear un sistema de logística en paral·lel, però connectat al sistema a mode “Web Services”, que s'encarregarà de resoldre la problemàtica de la distribució generada pel Sistema

Entitats Sol·licitants: Empreses, entitats Empresarials, etc
Mes Informació: Tel. 961 390 043