Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Informació

    Logo Centro

L'Agència pel Foment de la Innovació Comercial (AFIC) és el departament de foment d'iniciatives comercials de l'Ajuntament de Moncada, dependent de la Direcció General de Comerç de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana per mitjà de la firma d'un Conveni entre ambdós entitats.

El seu principal objectiu és dinamitzar i catalitzar l'activitat local del xicotet comerç. Els servicis que es presten es basen en l'assessorament al xicotet comerç, estudis i anàlisis comercials, gestió de subvencions, campanyes de promoció i animació comercial.

L'AFIC Moncada està integrada en la XARXA AFIC de la Comunitat Valenciana. La dita xarxa d'Agències pel Foment de la Innovació Comercial és un instrument per mitjà del qual, la Generalitat Valenciana en col·laboració amb l'Administració Local, està impulsant el procés de modernització i ordenació del comerç local a través de 63 agències repartides en les comarques i municipis de la Comunitat Valenciana.

 La pròpia estructura descentralitzada de la XARXA AFIC permet acostar l'actuació administrativa a un alt percentatge dels usuaris (69% del total de comerç), facilitant-los un interlocutor especialitzat i convertint-se així en nexe d'unió permanent entre els comerciants, les seues organitzacions representatives i l'Administració.

Igualment, la XARXA AFIC és un component bàsic de cooperació entre l'administració local i autonòmica, la qual cosa permet una actuació coordinada de cara al desenvolupament de polítiques afavoridores que procuren l'exercici de l'activitat comercial local.

Per això la XARXA AFIC, a través del coneixement especialitzat i de les ferramentes adequades, està capacitada per a prestar assessorament i suport tècnic, tant a les pròpies corporacions locals, quant a les decisions que han d'adoptar en relació amb el sector, com al conjunt del teixit comercial de cada localitat, ja siga en els processos de modernització de les pimes, en la renovació i desenvolupament comercial dels centres urbans, així com en la consolidació d'espais urbans comercials de preferent ús de vianants o en ampliació i reforma de l'estructura física dels equipaments comercials col·lectius.

Per a més informació sobre la XARXA AFIC, poden accedir a http://www.portaldelcomerciante.com

Per accedir al Portal del Comerciant de Moncada: http://www.portaldelcomerciante.com/moncada

Fachada del edificio principal de PEMSA