Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Activitats. Ajust personal i social

El nostre centre compta amb una sèrie d'activitats d'ajust personal i social, activitats extralaborals i/o formatives, que afavorixen la integració laboral i social dels nostres treballadors, capacitant-los per a això.
Les activitats que periòdicament realitzem, són les següents:

  1. Cursos de formació (Primers auxilis, Prevenció de riscos, específics de llocs de treball concrets, informàtica, ...)
  2. Eixides extralaborals d'interés cultural, dels treballadors amb les seues famílies.
  3. Concursos i premis a la creativitat i l'enginy.
  4. Jornades de portes obertes

puertas abiertas

puertas abiertas

picoteo

  1. Elaboració de la revista mensual del centre

Revista CEE nº 11 Març 2008

  1. Valoració del millor treballador mensual i anual
  2. Altres