Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Objecte, Característiques i Estructura

OBJECTE

El Centre Especial d'Ocupació té com a objectiu principal el desenvolupament d'un treball productiu en unes condicions de mercat habituals, participant regularment en les operacions de mercat. Per a la qual cosa compta amb una estructura, organització i gestió ajustades i subjectes a les mateixes normes i requisits que els que afecten qualsevol empresa del sector (manufactures diverses), sense perjuí dels servicis d'ajust personal i social que requerixen els nostres treballadors discapacitats.

La finalitat de l'activitat de la nostra empresa és assegurar una ocupació remunerada i la prestació de servicis d'ajust personal i social que requerisquen els nostres treballadors discapacitats. Al mateix temps que siga un mitjà d'integració dels treballadors discapacitats al règim de treball normal.


El Centre Especial d'Ocupació (CEE) creat en 1991 per la Societat Municipal PEMSA proporciona, en l'actualitat, un treball productiu a 69 persones discapacitades.

trabajadores cee


La totalitat de la plantilla del nostre centre esta constituïda per treballadors discapacitats, sense perjuí de les places en plantilla del personal no discapacitat imprescindible per al suport als treballadors i per a l'exercici de l'activitat.


Estos servicis de suport estan a càrrec d'un director o gerent de l'empresa, un responsable de producció, una psicòloga responsable dels Recursos Humans i sis tècnics coneixedors dels mitjans de producció i la seua adaptabilitat als distints llocs de treball que requerix el personal del CEE.

CARACTERÍSTIQUES DEL CEE

Empresa productiva.
Organització, gestió i direcció empresarial semblant a empreses privades.
Servicis d'ajust personal i social.
Diversitat de llocs de treball.

ESTRUCTURA OPERACIONAL DEL CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ

organigrama

DADES DE L'ENTITAT

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MONCADA S.A.
Centre Especial d'Ocupació.
C/ Pont Sec 5, Pol. IND. Moncada II
46113 MONCADA (València)
Tel: 961 300 710
Fax: 961 309 197

cee_pemsa@yahoo.es

Oficina principal PEMSA:
Plaça Mestre Palau, 17
46113 MONCADA (València)
Tel.: 961 390 043
Fax: 961 301 051
pemsa@combios.es

agenciaempleo@pemsa.org