Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

ISO 9001:2000

Certificació ISO 9001:2000 de l´Agència Municipal d´Ocupació

iso 9001


Des del 27 de gener del 2003, l'Agència Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Moncada, disposa d'un Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb la Norma ISO 9001:2000, certificat per l'Institut Valencià de Certificació.

La Comissió de Certificació de l'IVAC-INSTITUT DE CERTIFICACIÓ, SL després de l'Auditoria de Seguiment duta a terme el passat 13 de febrer del 2008, va prendre l'acord de mantindre la certificació núm. 350/2003 amb l'abast definit en el seu certificat i annex tècnic, mantenint a l'entitat en el Registre d'entitats Certificades i el seu dret d'ús de marca amb auditoria de seguiment que haurà de realitzar-se al Gener del 2009.

Política de Qualitat:
"el nostre compromís suposa comprendre i satisfer les necessitats, tant dels demandants d'ocupació com de les empreses usuàries dels nostres servicis.
Per mitjà d'un contínua anàlisi del Mercat de Treball del nostre entorn mes pròxim, pretenem detectar les dites necessitats i ens esforcem per satisfer-les amb eficàcia i eficiència".