Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Empreses

1. Com presentar la teua oferta d'ocupació en AME?

tan senzill com sol·licitar en la nostra oficina la FITXA OFERTA, que et permetrà la busca dels candidats mes adequats al perfil que necessites.
La fitxa omplida deus fernos-la arribar per fax, personalment, a través de la nostra pagina web www.agenciaempleo.com i/o a través del nostre correu electrònic agenciaempleo@pemsa.org.

2. Què t'oferim?

 1. Assessorament a les empreses per a la definició dels llocs de treball oferits i dels perfils professionals necessaris per a cobrir tals llocs, així com l'assistència a les mateixes en l'ompliment de la fitxa de sol·licitud d'oferta.
 1. Posem a la teua disposició de forma ràpida, senzilla i totalment GRATUÏTA la nostra base de dades, composta per demandants d'ocupació o en situació de millora d'ocupació, pertanyents exclusivament al municipi de Moncada.
  El perfil de dits demandants d'ocupació oferix un ampli palmito quant a edat, sexe, formació i experiència laboral. No obstant, en el cas de no poder oferir-te els candidats adequats a les teues necessitats, et facilitem altres possibles opcions (tauler d'anuncis, altres direccions d'interés, …). I si així ho desitja, l'empresa té l'opció de sol·licitar-nos, també de forma GRATUÏTA, el Servici de Selecció de personal.
 1. La consulta del perfil sol·licitat es realitza de forma informatitzada, per tant, des de la nostra Agència només es poden ajustar variables curriculars al perfil sol·licitat (ex. Experiència laboral, formació, edat, sexe, …); les variables personals (ex. ser responsable, dinàmic, treballador, bona presència…) són variables només valorables en una entrevista de selecció, la que duga a terme l'empresa o la pròpia Agència d'Ocupació , segons qual haja sigut la seua elecció.

3. Què esperem de tu?

 1. En el cas que la seua elecció haja sigut que l'empresa duga a terme tot el procés de selecció, amb aquells demandants d'ocupació que hagen superat la fase de currículum i que l'empresa considere oportú entrevistar, sol·licitem ens comuniquen qualsevol incidència respecte als demandants d'ocupació facilitats des de l'Agència.
 2. Confidencialitat de les dades facilitades i compliment dels fins de consecució d'ocupació per als que són cedits.
  Per a la millora del nostre servici, és important que realitzes les teues queixes i suggeriments omplint un imprés que trobares en la nostra oficina.
 3. Per a aconseguir un major ajust entre les condicions de contractació oferides i les que s'acorden amb els candidats seleccionats, has de facilitar-nos tota la informació sol·licitada en la Fitxa Oferta.
 4.  Des d'AME, se t'assignara un número de Clau d'Empresa, és IMPORTANT que conserves tal número i ho especifiques en l'apartat que per a tal fi apareix en la Fitxa d'Oferta d'Ocupació, cada vegada que ens sol·licites llistats de demandants.
 5. Per a dur a terme el seguiment de l'oferta, l'empresa ha de facilitar-nos els resultats del procés de selecció realitzat, per a procedir a registrar les anotacions oportunes, informar el demandants dels resultats obtinguts i procedir al tancament de la mateixa.

4. Informació del funcionament d'AME

 1. Si estigueres interessat a utilitzar els nostres servicis, t'informem dels passos necessaris per a portar a terme la gestió de les ofertes d'ocupació que presentes en la nostra oficina.
 2. Tals passos es centren en els punts següents:
 3. Cada vegada que sol·licites llistats per a cobrir determinats llocs de treball hauràs de dirigir-se a les nostres oficines de la Plza. Mestre Palau 17 Moncada, Tel. 96.139.00.43, Fax 96.130.10.51, per a la correcta tramitació de la seua oferta, et demanarem la informació que apareix en la Fitxa d'Oferta d'Ocupació .
 4. Fer insistència en què, en la mesura que òmpligues de la forma més completa possible tots i cada un dels apartats que apareixen en la dita fitxa, major serà l'ajust entre el perfil dels candidats enviats i el perfil que ens sol·licites.
  És important destacar que l'empresa té l'opció, bé de dur a terme tot el procés de selecció, o bé sol·licitar en l'Agència Municipal d'Ocupació que per mitjà del servici gratuït de selecció, li podem facilitar els 2 o 3 candidats que mes s'adeqüen a les característiques del lloc de treball que ens hagen sol·licitat.

 5. A l'hora de facilitar a l'empresa, els demandants que complisquen el perfil que ens han sol·licitat. En la Fitxa Oferta, la consulta es realitza de forma informatitzada, per tant, des de la nostra Agència només es poden ajustar les variables curriculars al perfil sol·licitat ( ex. Experiència laboral, formació, edat, sexe, …); les variables personals (ex. ser responsable, dinàmic, treballador, …) són variables només valorables en una entrevista de selecció, la que duga a terme l'empresa o la pròpia Agència d'Ocupació, segons qual haja sigut la seua elecció.

 6.  En el cas que la seua elecció haja sigut que l'empresa duga a terme tot el procés de selecció, amb aquells demandants d'ocupació que hagen superat la fase de currículum i que l'empresa considere oportú entrevistar. No ens responsabilitzem de l'actitud dels demandants d'ocupació en el contacte que mantinguen amb ells, no obstant, si sol·licitem ens comuniquen qualsevol incidència respecte d'això.

 7. Si la seua empresa troba, per mitjà d'altres vies, un candidat al lloc que necessita cobrir, mentres des de l'Agència estem portant a acabe la gestió de la seua oferta, preguem ens ho comuniquen en la major brevetat possible per a poder paralitzar el procés. Ja que com vostés saben, prèviament a l'enviament de la informació dels demandants d'ocupació a la seua empresa, des de l'Agència, realitzem una consulta telefònica a estos demandants per a arreplegar el consentiment de tal enviament.

 8. Cada demandant d'ocupació del nostre llistat que convoques per a entrevista, comportarà una Carta de Presentació. En ella, el responsable de selecció, haurà de posar la data de l'entrevista i el segell de l'empresa. Este exemplar serà tornat a la nostra oficina pel demandant.
 9. Després de la selecció, preguem ens notifiques, en la major brevetat possible, el resultat de la mateixa, sobretot si el candidat seleccionat pertany al llistat de la nostra oficina.
 10. Des de la nostra Agència d'Ocupació, se t'assignarà un Nombre de Clau d'Empresa, és IMPORTANT que conserves tal nombre i ho especifiques en l'apartat que per a tal fi apareix en la Fitxa d'Oferta d'Ocupació, cada vegada que ens sol·licites llistats de demandants.