Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

El municipi de Moncada

El terme municipal de Moncada té una extensió de 15,8 Km2, en forma romboïdal amb una longitud nord/sud de 8,3 Km i una amplària màxima (en la seua part central) de 4,7 Km en direcció este/oest. L'any 2009 compta amb més de 22.000 habitants.

Moncada es troba situada al nord de l'Àrea Metropolitana de València, en la comarca de l'Horta Nord, concretament a 5 Km al nord de la ciutat de València i a una distància de 7 Km del Mar Mediterrani.

Localización del Municipio de Moncada

Informació Estadística Municipal

La seua posició geogràfica respecte al meridià de Greenwich és la següent:
- Latitud: entre 39é 32' i 39é 36' nord.
- Longitud: entre 0é 22' i 0é 26' oest.

El terme municipal de Moncada es troba a una altitud que oscil·la entre els 25 metres als 90 metres sobre el nivell del mar. El terme de Moncada se situa relativament centrat en la comarca de l'Horta Nord, a cavall entre la plana de València i els contraforts de la Sierra Calderona. Limita al nord-oest amb els termes de Bétera i Nàquera, pertanyents a la comarca del Camp de Túria, al sud-oest i sud amb el terme de València (amb les pedanies de Massarrojos al sud-oest i Benifaraig al sud), al nord-est amb els termes municipals de Museros, Albalat dels Sorells (tan sols un vèrtex) i Foios, i al sud-est amb el terme d'Alfara del Patriarca.


Pel que fa a la seua climatologia, Moncada disfruta el típic clima Mediterrani, amb hiverns suaus i estius calorosos, sent la temperatura mitjana anual 16é C. El règim de precipitacions coneix dos pics (tardor i primavera) i una dèbil sequera estival característica del clima mediterrani.


La vegetació original ha patit una forta modificació a causa de la forta pressió antròpica, que es remunta més de vint segles a després de amb l'inici de la construcció de canalitzacions de reg que han anat modificant extraordinàriament el paisatge de secà a regadiu. El paisatge característic de l'Horta que Moncada compartix amb altres municipis, és objecte d'una cada vegada major protecció al ser un exemple -hui en dia amenaçat pel creixement urbanístic de l'Àrea Metropolitana de València- de quasi perfecta simbiosi entre l'home i la naturalesa al llarg de segles. Moncada es troba en la mitat septentrional de la comarca de l'Horta.


L'àrea Metropolitana de València (formada sobre les comarques de l'Horta Nord i l'Horta Sud) és la tercera aglomeració de l'Estat. Compte 1,5 milions habitants, dels quals 795.000 en la ciutat de València, tenint una àrea d'influència que aconseguix més de dos milions d'habitants. Es tracta de la principal zona industrial, administrativa i de servicis de la Comunitat Valenciana (4.5 milions d'habitants en 2005 repartits en 23.254 Km2), una de les dèsset regions en què es compon l'Estat espanyol.


La comarca de l'Horta Nord té en 2005 una població de 250.000 habitants.


L'estructura econòmica del municipi de Moncada està fonamentalment basada en xicotetes i mitjanes empreses industrials (metalmecánica i moble), construcció i servicis. Pel que fa al sector servicis, és de destacar la projecció de l'activitat comercial de Moncada, que transcendix el seu àmbit municipal comprenent a part dels municipis de l'Horta Nord, especialment en la conurbació integrada pel Municipi d'Alfara del Patriarca i la Pedania de Massarrojos (València).
L'activitat agrícola, eix fonamental de l'economia de Moncada en altres temps, continua tenint una relativa incidència en el municipi al centrar-se en cultius molt competitius com ara productes cítrics i hortofructícoles.


En l'última dècada, l'obertura de tres nous polígons industrials ha permés concentrar ordenadament l'activitat industrial del municipi així com atraure l'assentament d'altres empreses de l'Horta Nord, que han optat per instal·lar-se a Moncada donada la seua privilegiada situació geogràfica en l'Àrea Metropolitana de València i les seues òptimes comunicacions (situació adjacent a l'autopista de circumval·lació de València A-7, tres parades de la línia 1 del Metre).


Per a obtindre major informació sobre el municipi de Moncada consulte en: http://www.moncada.es