Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Inici

Anuncis de licitació:

Execució de les obres del PAQUET 1 - MOVIMENT DE TERRES definides en el projecte refós d'urbanització del programa d'actuació integrada del sector SUHI-2 ampliació Polígon Industrial de Moncada III.

TED - DOUE  BOE  DOCV  RATIFICACIÓ AJUNTAMENT  ADJUD TED-DOUE ADJ-BOE ADJ-DOCV

Execució de les obres del PAQUET 2 - OBRA CIVIL definides en el projecte refós d'urbanització del programa d'actuació integrada del sector SUHI-2 ampliació Polígon Industrial de Moncada III.

TED-DOUE  BOE  DOCV RATIFICACIÓ AJUNTAMENT RESOLUCIÓ ADJUD TED-DOUE FORMAL-BOE ADJ-DOCV

Execució de les obres del PAQUET 3 - ELECTRICITAT definides en el projecte refós d'urbanització del programa d'actuació integrada del sector SUHI-2 ampliació Polígon Industrial de Moncada III.

TED-DOUE  BOE  DOCV RATIFICACIÓ AJUNTAMENT RESOLUCIÓ ADJUD TED-DOUE FORMAL-BOE ADJ-DOCV

Execució de les obres del PAQUET 4 - XARXA D´AIGUA POTABLE INTERIOR definides en el projecte refós d'urbanització del programa d'actuació integrada del sector SUHI-2 ampliació Polígon Industrial de Moncada III.

TED-DOUE  BOE  DOCV RATIFICACIÓ AJUNTAMENT RESOLUCIÓ ADJUD TED-DOUE FORMAL-BOE ADJ-DOCV

Execució de les obres del PAQUET 5 - INFRAESTRUCTURA EXTERIOR D´AIGUA POTABLE definides en el projecte refós d'urbanització del programa d'actuació integrada del sector SUHI-2 ampliació Polígon Industrial de Moncada III.

TED-DOUE  BOE  DOCV RATIFICACIÓ AJUNTAMENT RESOLUCIÓ ADJUD TED-DOUE FORMAL-BOE ADJ-DOCV

Execució de les obres del PAQUET 6 - CANAL EXTERIOR DE PLUVIALS definides en el projecte refós d'urbanització del programa d'actuació integrada del sector SUHI-2 ampliació Polígon Industrial de Moncada III.

TED - DOUE  BOE  DOCV  RATIFICACIÓ AJUNTAMENT ADJUD TED-DOUE ADJ-BOE ADJ-DOCV

L'Experiència de l'Ajuntament de Moncada en Matèria de Desenvolupament Local

L'Ajuntament de Moncada conta des de l'any 1989 amb un considerable bagatge en matèria d'Ocupació, Promoció Econòmica i Desenvolupament Local a través de l'empresa municipal Promoció Econòmica de Moncada S.A. (PEMSA), instrument per mitjà del qual s'implementen en el municipi les polítiques actives d'ocupació així com un ampli palmito d'activitats relacionades amb el foment del teixit econòmic i social de Moncada.


La mercantil PEMSA té com a finalitat ajudar a la dinamització de l'estructura socioeconòmica de Moncada, promoure i coordinar accions de formació i ocupació al mateix proporcionar infraestructures necessàries per a assegurar el creixement sostenible del municipi. PEMSA és una empresa pública, propietat al 100% de l'Ajuntament de Moncada, dotada d'òrgans i administració propis, el qual disposa així d'un instrument de gestió apte i àgil, capaç d'adaptar-se als continus canvis de caràcter socioeconòmic que afecten les empreses, comerços, treballadors/s'i desocupats/es del municipi de Moncada

Les activitats que exercix PEMSA, es centren en les àrees següents:

Agència Municipal d'Ocupació.
Àrea de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica.
Agència pel Foment de la Innovació Comercial.
Formació.
Programes Europeus.
Centre Especial d'Ocupació.
Comercialització de Programari dissenyat específicament per a la gestió d'entitats de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica.
Actuacions urbanístiques. Agència Xarxa Lloguer.

novetats 

ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA

Turisme l´horta nord 

RECERCA D´OCUPACIÓ

VENDA DE SOL INDUSTRIAL A PREU IMMILLORABLE

EUGO

Guía Lingüística