Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Xarxa social de la pyme comercial

Este projecte té com a principal i ambiciós objectiu elevar el posicionament competitiu de les empreses comercials de la Comunitat Valenciana, a través de la creació d'un espai virtual que els permeta presentar els seus productes d'una forma innovadora atenent fonamentalment a les propietats tècniques dels productes i al seu disseny, catalogant-los per a la seua comercialització en qualsevol tipus de mercat.

Este espai virtual, a més propiciarà la trobada de tots els grups d'interés que intervenen en el desenrotllament i millora de la competitivitat del comerç, amb especial atenció al consumidor final que haurà de percebre una nova forma de presentar i informar sobre els productes i les seues característiques, podent establir una comunicació fluida amb els venedors i fabricants, o qualsevol altre membre de la cadena de valor.

Moncada Innova s'ha plantejat com a objectiu fonamental en este projecte, la creació d'un espai virtual especialitzat en el sector comercial, que permetrà a tots els integrants de la cadena de valor i especialment a la PIME comercial, presentar els seus productes d'una manera innovadora.

D'esta manera en el marc d'este projecte es crearà una xarxa social d'àmbit comercial, el principal objectiu de la qual serà la presentació dels productes d'una manera diferent, innovadora, on l'enfocament al disseny haurà de tindre un dels seus aspectes més rellevants.

Com a mecanisme d'atracció per al sector, la qual cosa es planteja en este projecte és aprofitar la popularitat que actualment tenen les Xarxes Socials, per a arribar a tots el grups d'interés que constituïxen el mapa de relacions del sector comercial.

Per a fer més atractiu i motivar l'accés a esta Xarxa Social, es realitzaran les accions següents:

- Creació un Centre de Documentació que recopilarà i publicarà periòdicament informació comercial especialitzada sobre el sector comercial.

- Es connectarà la Xarxa Comercial amb les principals xarxes socials i més concretament Facebook i Twitter.

Conscients del problema que pot suposar el manteniment documental i d'informació d'un entorn semblant, per a assegurar la sostenibilitat d'este Centre de Documentació, el grup de treball es recolzarà en la informació generada per la Xarxa d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial dependent de la Conselleria d'Indústria Comerç i Innovació, a través del "Portal del Comerciant" de la Comunitat Valenciana.

D'esta manera s'aconseguirà el màxim aprofitament dels recursos públics destinats al projecte i s'assegurarà les sostenibilitat del projecte a mitjà i llarg termini, en relació amb l'oferta de servicis d'informació a través de la Xarxa Social.

Els grans blocs d'accions a desenrotllar en el marc d'este projecte són les següents:

A. Definició, disseny i creació de la Xarxa Social del xicotet comerç.

B. La creació i posada en marxa del centre de documentació.

C. La posada en marxa de la Xarxa Social.