Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Quadre estratègic sectorial de la pyme comercial

L'entorn de la distribució comercial està en constant canvi i sense cap dubte es requerix observar-lo metòdicament per a poder prendre les decisions estratègiques adequades. La superviviencia de la pime comercial requerix que s'identifiquen els mercats per a poder satisfer de manera eficient les necessitats i desitjos dels seus clients.

Tot això exigix accedir a un nombre important de fonts d'informació de diferent procedència i tractament: geogràfica, demogràfica, econòmica, cultural, tecnològica, etc.

Este projecte perseguix dotar de major valor i utilitat a la nombrosa i disseminada informació relacionada amb l'activitat comercial que afecta els municipis de la Comunitat Valenciana i que es genera en els nivells territorials estatal, autonòmic, provincial, comarcal i local. El sistema posa a disposició dels agents involucrats en el sector comercial esta informació de forma fàcil i útil.

En definitiva es tracta d'implementar per a la pime comercial un sistema de "intel·ligència de mercats" com a mecanisme d'informació i monitoreig estratègic que permeta relacionar diverses variables estadístiques i indicadors que optimitzen la presa de decisions gerencials.

Per a poder accedir i participar en este projecte es poden posar en contacte amb la Xarxa d'Agències de Foment per a la Innovació Comercial de la Comunitat Valenciana.